usahawanbaharu.com

PELAKSANAAN

Peringkat 1

BENGKEL ASAS

Peringkat 1

Peringkat 2

amali & praktikal

Peringkat 2

Peringkat 3

prospek kerjaya

Peringkat 3

Peringkat 4

pembentukan kerjaya dan kejayaan

Peringkat 4

LOKASI TANAH

Jumlah Keluasan Tanah : 35.5 Ekar

Telok Gong, Pelabuhan Klang
Keluasan : 2.5 ekar

Johor Bahru, Johor
Keluasan : 6 ekar

Tapah, Perak
Keluasan : 20 ekar

Johol, Negeri Sembilan
Keluasan : 1 ekar

Johol, Negeri Sembilan
Keluasan : 6 ekar